Taktil massage – Taktipro

Definitionen av Taktipro, originalmetoden av Taktil massage lyder:

”En mjuk, omslutande beröring av huden som sker med respekt, omtanke och lyhördhet för individens integritet och behov.”

DEN NYA TIDENS MASSAGE!

Vi lever i en tid som ställer oerhört stora krav på oss. Arbetstakten är hög och vi ska prestera mera, snabbare och med större kvalitet. Det kan vara svårt att hitta balans mellan arbete och fritid. Arbetslivet präglas av hög prestationstakt och det kan vara svårt att få livspusslet att gå ihop, tiden för vila och återhämtning krymper mer och mer.

Återhämtning är livsnödvändigt och borde ordineras som medicin. Återhämtning betyder att vi hämtar åter vår kraft, vilar och återfår balans i både kropp och själ.

Taktiprometoden är en mild massage som ges med mjuka och omslutande händer och med varsamma strykningar som aktiverar beröringsreceptorerna i huden.

Man ”boar in” kroppen i täcke och varma handdukar och endast den kroppsdel som masseras blottläggs. Allt för att den som masseras ska känna sig trygg och varm.

Taktiprorörelserna frisätter oxytocin som stimulerar smärtlindring och aktiverar det parasympatiska nervsystemet vars effekter ger oss lugn, ro och återhämtning.

Flera andra dokumenterade positiva effekter av taktil massage är; muskelavslappning, bättre sömn, sänkt blodtryck, mindre stress, mindre oro och ångest, styrkt kroppsuppfattning, och bättre självkänsla.

Det är en fantastisk massagemetod för dig som bara vill ha en stund för dig själv, bli omhändertagen och känna att du ökar ditt välbefinnande. Släppa taget och bara njuta helt enkelt!!

Priser

  • En helkroppsmassage tar drygt 60 minuter och kostar 500 kronor
  • Nacke/Rygg, ca 30 min, kostar 300 kronor
  • Händer/fötter, ca 30 min, kostar 300 kronor. Väldigt skönt för dig som har artros eller andra smärtor.

Tidsbeställning gör du på 0707/15 69 73, jag tar emot både dag- och kvällstid.

Välkommen!